Actualitat

22/05/2017 · LABORAL

El Tribunal Suprem reitera que no és obligatori registrar la jornada diària dels treballadors a jornada completa si no realitzen hores extraordinàries

El Tribunal Suprem ha dictat una nova Sentència, de data 20 d'abril de 2017, en la qual ha reiterat la seva doctrina de la recent Sentència de 23 de març de 2017, declarant novament que no és obligatori registrar la jornada diària efectiva de tots els empleats, limitant-se dit haver d'únicament als supòsits en els quals es realitzin hores extraordinàries (així com a determinats supòsits especials com és el cas dels treballadors a temps parcial, transports en carretera, treballadors mòbils,etc..).

Aquesta Sentència crea jurisprudència en sentit tècnic-legal i assenta una interpretació contrària a l'efectuada per l'Audiència Nacional i seguida per la Inspecció de Treball i la Tresoreria General de la Seguretat Social, els qui sostenien, en una interpretació extensiva de l'article 35 de l'Estatut dels Treballadors, que sí existia una obligació de registre de la jornada diària efectiva de cada treballador independentment que es realitzessin, o no, hores extraordinàries.

FONT:
Centre Gestió SL

CERCA AVANÇADAmembre de: